‎ ‎

בדיקות נגישות

כל מסמך המונגש על ידי המרכז הישראלי להנגשת אתרים, חתום באופן דיגיטלי, המעיד על היותו מסמך נגיש.
(שירות זה אינו חובה ובכפוף לשיקול דעתו של הלקוח)

צור קשר

כתובת

אלעד , ישראל

צור קשר

טלפון:  03-9153153

שעות עבודת משרד:

ראשון – חמישי 9:00 – 17:00

אלעד, ישראל

צור קשר

מלא את הטופס או שלח דוא"ל ישירות אל: office@israel-accessibility.co.il